Tìm chuyến bay

Giá vé máy bay Etihad Airway

khởi hành từ Hồ Chí Minh

Brussels

Hạng Phổ Thông

từ 15-3-2016

Khởi hành: 6-3-2016 - 14-6-2016

giá từ $

704

Paris

Hạng Phổ Thông

từ 15-3-2016

Khởi hành: 6-3-2016 - 14-6-2016

giá từ $

763

Milan

Hạng Phổ Thông

từ 15-3-2016

Khởi hành: 6-3-2016 - 14-6-2016

giá từ $

767

Frankfurt

Hạng Phổ Thông

từ 15-3-2016

Khởi hành: 6-3-2016 - 14-6-2016

giá từ $

827

London

Hạng Phổ Thông

từ 15-3-2016

Khởi hành: 6-3-2016 - 14-6-2016

giá từ $

905

San Francisco CA

Hạng Phổ Thông

từ 15-3-2016

Khởi hành: 6-3-2016 - 14-6-2016

giá từ $

1030

best-price

*Vé khứ hồi. Đã bao gồm thuế và phí

Danh Mục